Curs base per les proves de CCBB eso de llengua catalana, castellana anglès, ciències i tecnologia.

Curs que recull les proves de competències bàsiques