Categoria que engloba les activitats extraescolars, el servei d'acollida i el servei de menjador.